Bietenjaar
v
Gemiddelde Zaaidata
IRS-gebied 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zeeuws-Vlaanderen 12 apr 22 mrt 26 mrt 17 mrt 23 mrt 5 apr
Zeeuwse Eilanden 11 apr 27 mrt 1 apr 18 mrt 25 mrt 5 apr
West-Brabant 12 apr 29 mrt 10 apr 21 mrt 21 mrt 4 apr
Noord- en Zuid-Holland 13 apr 1 apr 10 apr 21 mrt 21 mrt 4 apr
Oost- en Zuid-Flevoland 13 apr 29 mrt 6 apr 18 mrt 18 mrt 2 apr
Noordoostpolder 15 apr 8 apr 11 apr 24 mrt 24 mrt 6 apr
Noordelijke klei 18 apr 8 apr 11 apr 22 mrt 29 mrt 6 apr
Noordelijk zand 20 apr 10 apr 12 apr 28 mrt 29 mrt 13 apr
Noordelijk dal/veen 20 apr 11 apr 11 apr 27 mrt 30 mrt 12 apr
Gelderland 19 apr 5 apr 13 apr 23 mrt 26 mrt 5 apr
Oost-Brabant 19 apr 7 apr 13 apr 30 mrt 28 mrt 11 apr
Limburg 22 apr 6 apr 12 apr 29 mrt 28 mrt 9 apr
Nederland 16 apr 4 apr 4 apr 24 mrt 27 mrt 8 apr
Bron: Suiker Unie
Disclaimer: ©2008 Stichting IRS, alle rechten voorbehouden. Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS. Het IRS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.